-yle


-yle
(съставна част на сложни думи) от гръцки hulê "материя, субстанция".

Dictionnaire français-bulgare. 2014.